Bestyrelsens handlingsplan 2019     

1.   
Det er vort mål at få mindst 5 nye medlemmer, og gerne medlemmer som repræsenterer de grupper hvor orkestret er tyndest besat.

2.
Vi vil sørge for, at nye medlemmer får en god modtagelse, så de føler sig velkomne og oplever at vi har forberedt deres ankomst.

3.   
Vi skal færdiggøre arbejdet med at få vores nodearkiv på plads, så der til enhver tid er orden i noderne, så de er nemt tilgængelige, når vi skal bruge et sæt eller en enkelt node.

De gode erfaringer med at lægge noder på hjemmesiden gør, at vi fortsat vil lægge aktuelle noder på hjemmesiden, så de er nemt tilgængelige både for orkestrets medlemmer og eventuelle assistenter.

4.
Det er vort mål at vedligeholde orkestrets hjemmeside, så den altid er aktuel – med andre ord ingen ”gamle nyheder” på siden.

5.   
Vi vil i højere grad være opmærksom på de muligheder, der er for at søge puljer og fonde til forskellige aktiviteter.

6.   
Vi ønsker, at Nykøbing Sjælland Stadsorkester er et rummeligt orkester, hvor medlemmerne føler sig godt tilpas, og oplever et godt kammeratskab og et godt socialt sammenhold.

7.   
Vi vil fortsat arbejde på, at orkestret har et så højt musikalsk niveau som muligt, men med et repertoire, der er tilpasset den til enhver tid værende besætning.

 8.   
Vi vil gøre orkestrets depot mere ryddeligt.

 9. 
Vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde med Odsherred Garden.

Del siden