Orkestret nogle år efter stiftelsen i 1937.

Orkestret nogle år efter stiftelsen i 1937.

Orkestrets start

Nykøbing Sjælland Amatørorkester er vokset ud af en samling unge musikudøvere, der havde deres prøver i et hjem yders på Vesterbro i Nykøbing. Det var inden der var tænkt på Miljøstyrelsen, og inden man kendte til begrebet ”støjforurening”.

De unge mennesker gik til sagen og larmen i stuen hvor man øvede, antog ofte utilstedelige højder. Ruderne klirrede, og stortrommens dumpe lyd trængte med larmen ind i stuerne hos kvarterets beboere. Når den voldsomme udfoldelse skulle forsvares, brugte man ofte den trøstende vending: ”De er jo kun amatører”.

I 1936 kontaktede Amtshospitalets forvalter Eyvind Mørch en af de unge musikudøvere K.C. Larsen. Han var portner på hospitalet, og blev i øvrigt senere også kordegn ved Nykøbing Kirke. ”Nu da han i forvejen spillede messing med nogle inde i byen, kunne han så ikke tænke sig at stable et rigtigt orkester på benene? ” Det kunne han og et orkester var startet.

Orkestret virkede under meget beskedne former i de første år. Ved Sct. Hansfesten på Amtshospitalet i 1937 måtte man supplerede besætningen med det bestående F. D.F.-orkester og nogle andre musikudøvere. Men det var starten på Nykøbing Sjælland Stadsorkester, eller som det hed i starten ”Nykøbing Sjælland Amatørorkester”.

Orkestret i de lejede landsoldatuniformer

Orkestret i de lejede landsoldatuniformer

Orkestret bliver uniformeret

Allerede i de første år luftedes tanken om en uniformering, og daværende formand for turistforeningen, Aage Windeløw, foreslog den gamle borgerbevæbnings uniform. I januar 1949 holdt man en koncert på Hotel Phønix i Nykøbing for at skaffe midler uniformerne. Desværre kom der meget få tilskuere til koncerten, så man lejede landsoldat uniformer i stedet. De blev brugt første gang ved Sindssygehospitalets Sct. Hans fest i 1949.

Det var ikke musik alt sammen

I 50’erne fattedes orkestret penge, så man måtte ty til andet en musik for at skaffe penge til orkestrets drift. I en del år opførte orkestret en revy på Hotel Phønix. Her lavede man grin med borgerskabet til stor morskab for publikum. Man fik også penge i kassen ved at have en tombola på Algade.

    Orkestrets første købte uniformer.

Orkestrets første købte uniformer.

Orkestret får egne uniformer og skifter samtidig navn

Der forlyder ikke noget om, hvorvidt orkestret lejede landsoldat uniformerne i flere år. Men i 1959 besluttede man, at der skulle ske noget med uniformeringen. Det blev en jakkesæt bestående af en rød jakke, blå bukser og en hvid livrem. Hovedbeklædningen blev en kasket. Da man nu var i gang med at forny sig, besluttede man samtidig at ændre navn til Nykøbing Sjælland Stadsorkester.

Orkestret bliver affolket

I slutningen af 60’erne kom der en årrække, hvor flere orkestermedlemmer rejste fra byen, så man knapt nok kunne stille med et spilledygtigt orkester. Der var dengang en del besværligheder med at holde orkesteret i live, ikke mindst af økonomisk art. Men da man fik oprettet en støtteforening, gik det lidt bedre. I den periode blev der også oprettet et hjemmeværnsorkester, som flere skiftede til, men det fik en kort levetid, så man vendte tilbage til Nykøbing Sjælland Stadsorkester igen.

Orkestrets første udenlandstur

I 1969 tog Stadsorkestret på sin første udenlandstur, som gik til Zweibrücken i Tyskland. Nogle år efter gik turen til Burg, også i Tyskland, og så var rejselysten etableret. Orkestret har siden været på adskillige udenlandsrejser siden. Senest var i maj 2016 hvor orkestret var inviteret til musikfestival i Gorzów Wielkopolski i Polen. 

Koncert på gågaden i Nykøbing

Koncert på gågaden i Nykøbing

Orkestret i dag

Nykøbing Sjælland Stadsorkester holder koncert eller marcherer 20-22 gange om året, fortrinsvis i Odsherred.

Mange traditioner er forbundet med orkestrets engagementer særligt omkring juletid hvor man f.eks. i mere end 50 år har spillet på byens plejehjem.

Nytårskoncert 2018 i Odsherred Teater

Nytårskoncert 2018 i Odsherred Teater

Del siden